246-1026

אוסף בולי גרמניה, סדרות מלאות חתומות וחדשות, באלבום בולים חובבני, מצב מצויין, שנות מלחמת העולם השניה ואילך

German stamp collection, complete serials, stamped and new, in an amateur stamp album, excellent condition, WWII and onwards

Start Price: $25 Sold for: $40