246-1027

לוט גדול של גליונות חתומים גרמניה המזרחית DDR, בעיקר שנות הששים המאוחרות, לפי קטלוג מישל אלפי יורו, הרבה כפולים

Large lot of stamped postcards, East Germany (DDR), mostly late 1960's, according to the Michel catalog thousands of Euro, many doubles

Start Price: $50 Sold for: $50