246-1031

לוט ענק של בולים וגליונות מפולין בקופסה, משקל 4.35 ק"ג

Huge collection of stamps and postcards from Poland, in a box weighing 4.35 kg

Start Price: $50 Sold for: $120