246-1033

ארגז עם בולי כל העולם מסודרים בחבילות קטנות לפי סדרות, משקל כולל 6.2 ק"ג

Large box of stamps from all over the world, sorted into small packet according to serials, overall weight 6.2 kg

Start Price: $50 Sold for: $110