246-1036

אוסף בולים כל העולם וכן כמות קטנה של cutouts, ביומן ישן מסודר לפי ארצות , hinged

Stamp collection from all over the world, also a small amount of cutouts, in an old journal organized according to countries, hinged

Start Price: $25 Sold for: $25