246-1037

אוסף בולי צ'כוסלובקיה החל משנת 1918, בשני אלבומים

Stamp collection of Czechoslovakia, from 1918 on, in two albums

Start Price: $50 Sold for: $60