246-1040

חמש מעטפות, מצרים, 1953-1959 עם חותמות דואר ללא ביול, שתים עם חותמת: Suez Canal is an integral part of Egypt

Five envelopes, Egypt 1953-59, postmarked, no stamps, two of them marked: Suez Canal is an integral part of Egypt

Start Price: $25