246-1041

ארגז נעלים עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים

Shoebox of stamps, all the world, postmarked and non-postmarked

Start Price: $70 Sold for: $70