246-1043

שני אלבומי דפיות, גרמניה המערבית יום הופעת הבול Ersttagblatt der Deutschen Bundespost- Sonderwenthzeichen 1/1989-30/91, 31/91-46/92

Two albums of ETBs, West Germany, Ersttagsblatt der Deutschen Bundespost Sonderpostwertzeichen 1/1989-30/91, 31/91-46/92

Start Price: $80 Sold for: $80