246-1045

אלבום עם 145 מעטפות יום הופעת הבול, ארצות שונות, בעניין כריסטופר קולומבוס וגילוי אמריקה

Album of 145 FDCs, various countries, on the subject of Christopher Columbus and the discovery of America

Start Price: $90