246-1046

אוסף חו"ל, לא ממויין, כולל סין, ותיקן, ספרד ועוד, הרוב משומשים

Foreign countries collection, unsorted, including China, the Vatican, Spain and others, mostly used

Start Price: $25 Sold for: $70