246-1047

אוסף של מאות גליונות Germany DDR CTO (מזרח גרמניה), הרבה כפולים, מצב VF, מעט חלודה על חלק מהם

Collection of hundreds of newspaper editions, Germany DDR CTO, many doubles, VF cond., light foxing on some of them

Start Price: $90