246-1048

אלבום עם מעטפות, ארצות שונות שנשלחו בדואר, מרוקו, צרפת, אנגליה ועוד

Album of envelopes, various countries, sent by post, Morocco, France, England and more

Start Price: $40