246-1049

אוסף בולים מכל העולם בנושאי יודאיקה, שואה, דמויות ועוד, כולל מעל 1000 מעטפות

Worldwide collection of over 1000 covers, Judaica related topics, WWII, Holocaust, personalities and other

Start Price: $90 Sold for: $190