246-1053

אוסף בולי אירופה 1956-1984 שלם בשני אלבומי דאבו, ערך נקוב גבוה

Europa cept 1956-1984 complete collection in 2 Davo albums, high catalogue value

Start Price: $100 Sold for: $130