246-1056

בריטניה, 1980-1988 אוסף מעטפות יום ראשון בששה אלבומים

Great Britain 1980-1998 collection of FDC, first day covers, in 6 albums

Start Price: $40 Sold for: $150