246-1060

האומות המאוחדות, אוסף בולים וגליונות בארבעה אלבומים, ערך נקוב גבוה

United Nations collection of mint stamps and sheets in 4 albums, high catalogue value

Start Price: $40 Sold for: $95