246-1061

אוסף גרמניה חלקי בכ-120 כרטיסי בולים סוף המאה ה19 עד שנות ה-80 של המאה ה-20, כולל: Deutsches Reich, Saar, מערב ומזרח גרמניה, עם סימון Michel

Partial Germany collection on 120 stamp cards, late 19th C. till 1980's, including: Deutsches Reich, Saar, West and East Germany, with Michel markings

Start Price: $200