246-1062

אוסף בולי מדינות שונות: אנגליה מ-1840, מעט דנמרק, לוקסנבורג וצרפת, בעיקר חתומים

Stamp collection of various nations: England from 1840, a little of Denmark, Luxemburg and France, mostly stamped

Start Price: $40 Sold for: $40