246-1063

אוסף אירופה 1960-1987 בולים וגליונות, כולל ליכטנשטיין 1960 collection of MNH stamps and sheets, in two albums, including Liechtenstein 1960 n/s, high catalogue value

Europe cept 1960-1987 collection of MNH stamps and sheets, in two albums, including Liechtenstein 1960 n/s, high catalogue value

Start Price: $500