246-1064

אוסף בולי מצרים בשני אלבומים משנת 1866, כולל נדירים

Stamp collection of Egypt, in two albums, from 1866, including rare ones

Start Price: $50 Sold for: $100