246-1070

כפר יהושע: תעודת חוב-שטר, קופת מלוה וחסכון.. וכן שני קופונים ע"ס 25, 50 אג', סחורה מהמחסן

Certificate of indebtedness, Kfar Yehoshua, Kupat Milve V'chisachon, and two coupons IAO 25, 50 Ag., storeroom merchandise

Start Price: $25 Sold for: $25