246-1072

לוט בולי הכנסה, תקופת המנדט וישראל שנות ה50

Lot of revenue stamps, B. Mandate and 1950's Israel

Start Price: $25 Sold for: $35