246-1073

לוט קטן של 13 המחאות-שטרות תקופת המנדט, ושנות ה50, בנק אנגלו, בנק קופת עם, בנק קלינגר, יעקב יפת ושות, בנק קדם, הכנסיה הארמנית ועוד

Small lot of 13 checks-bills, B. Mandate and 1950's: Anglo Bank, Kupat Am Bank, Klinger Bank, Yefet & Co., Kedem Bank, Armenian Church etc.

Start Price: $65 Sold for: $65