246-1074

פנקס תויות-בולים של הליגה למלחמה בשחפת, 5X5 ע"ס 29 פר כל בול,

Label booklet of the fight against tuberculosis association, 55x IAO 29 pruta for a label

Start Price: $25 Sold for: $25