246-1076

קופסה עם אלפי בולי מס חשבונות שהורדו מקבלות, חלקם חדשים ללא דבק, ערכים פרוטות ואגורות, עם שינים ובלי שינים

Box containing thousands of revenue labels, bills removed from receipts, some new and ungummed, values prutot and agurot, perforated and imperforated

Start Price: $50 Sold for: $65