246-1077

אוסף גדול של בולים פיסקליים ולייבלים, כולל: כופר הישוב, מס משפט, בולי רדיו, בולים קונסולרים, בולי תערוכות, חבל ימי, מס שעשועים, בולי פלשתינה, לייבלים של יריד המזרח, קק"ל ועוד

Large collection of fiscal revenue stamps and labels, including settlement tax, court fees, radio fees, consular stamps, exhibition stamps, coastal line, amusement tax, Palestine stamps, oriental fair labels, JNF and others

Start Price: $100 Sold for: $140