246-1078

לוט כרטיסי אוטובוס ומוניות כרטיסי כניסה שונים, הכנסת, תיאטראות וכו', ישראל, שנות ה40-80

Lot of bus and taxi tickets, various entrance tickets, the Knesset, theaters etc., Israel 1940's-80's

Start Price: $25 Sold for: $120