246-1080

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות, 1960 מצב XF-UNC , פרפיקס ח' שחור
בנק ישראל

Banknote 50 Israeli Lira, 1960, black prefix "Het", cond XF-UNCBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25