246-1082

שטר ע"ס 50 שקל 1978, 4 פסים שחורים, מצב UNC
בנק ישראל

Banknote 50 Shekel 1978, 4 black stripes, cond UNCBank of Israel

Start Price: $90 Sold for: $90