246-1083

שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 מצב XF עם מספר כתמים
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Five Erets-Israeli Lira banknote, 1948, cond. XF, stainedAnglo-Palestine Bank

Start Price: $180 Sold for: $260