246-1084

שטר ע"ס חמש לירות א"י 1948 פסול ע"י הבנק ( demonitized) ע"י חירור
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Banknote five Eretz-Israeli Lira 1948, demonized with holes by the bankAnglo-Palestine Bank

Start Price: $75