246-1085

שטר ע"ס לירה א"י אחת, 1948, מצב fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

One Eretz-Israeli Lira Bank note, 1948, cond. FineAnglo-Palestine Bank

Start Price: $50 Sold for: $55