246-1086

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1955 מצב UNC, פרפיקס א' שחור
בנק ישראל

Banknote, 50 Israeli Lira 1955, black prefix "Alef", cond. UNCBank of Israel

Start Price: $160 Sold for: $160