246-1088

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1960 מצב XF-AUC, פרפיקס ד' חום
בנק ישראל

Banknote, 50 Israeli Lira, 1960, brown prefix "Dalet", cond XF-AUCBank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25