246-1090

שטר ע"ס חמש מאות פרוטה, 1952 מצב XF
בנק לאומי לישראל בע"מ

Vanknote 500 Pruta, 1952, cond XFBank Leumi L'Israel

Start Price: $180 Sold for: $300