246-1091

שני שטרות, הצעת מטבע חוקית ע"ס 250 פרוטה, מצב CF, פריפיקסים א' Fine וג' XF
מדינת ישראל

Two banknotes, proposed legal tender, for 250 Pruta, prefix Alef, cond. Fine, and Gimel, cond XFThe State of Israel

Start Price: $75 Sold for: $75