246-1092

שטר ע"ס עשר לירות א"י, 1948 מצב Fine-VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ

Ten Erets-Israeli Lira banknote, 1948, cond. Fine-XFAnglo-Palestine Bank

Start Price: $150 Sold for: $180