246-1093

אלבום עם 30 שטרות 1 לירה בנק אנגלי, ו29 בנק ישראל , 1955-1978, ערכים שונים, מצבים שונים

Album of 30 banknotes: 1 pound English Bank and 29 Bank of Israel, 1955-1978, various values and conditions

Start Price: $80 Sold for: $80