246-1101

לוט 11 תעודות מניה שנפדו: תקופת המנדט עד שנות ה50 כולל: קולקה בע"מ, חב' ב.א.פ. להשקעות, הלוואה וחסכון, בנק לאומי, בנק זרובבל, אגודה להשקעות לא"י, בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ

Lot of 11 claimed bearer bonds, B. Mandate period to 1950's, including: Kulka ltd, B.A.P. L'hashkaot , Halva'a V'Chisachon, Leumi Bank, Zrubavel Bank, Aguda L'hashkaot L'Eretz Israel, Bank Mashkantaot, Chischonot B'Am

Start Price: $120