246-1102

ארבע תעודות מניה (על שם): אוצר התישבות היהודים, 1962, המשקיף בע"מ, 1947, בניני האומה בע"מ, 1952, בנק למלאכה, 1925

Four share certificates (named): Jewish Colonial Trust, 1962, Hamashkif Ltd., 1947, Binyamey Ha'ooma Ltd., 1952, The Artisan Bank, 1925

Start Price: $60 Sold for: $325