246-1119

גלויה "היום האחרון של הדאר תחת המנדט הבריטי - היום הראשון של הדאר העברי, 16.5.1948, ז' אייר תש"ח Last day of postal service under British mandate- first day of jewish postal service

Postcard, Last Day of postal service under British Mandate – First Day of Jewish postal service 16.5.1948

Start Price: $25 Sold for: $25