246-1159

אלבום "אל הבול" של בולי ישראל עם שובלים חדשים, ומעט משומשים, כולל גליונות שיצאו בהוצאה מוגבלת (ללא שינים), שנים 1998-2002, בנוסף גליון "שיר ישראלי" + תקליטור שמע לכבוד 12 גדולי המוזיקה הישראלית, 2009

El Habul album of Israeli stamps, with new tabs, and a few used, including sheets issued in a limited edition (imperforated), 1998-2002, in addition a "Shir Israeli" sheet + audio CD in honor of the 12 greats of Israeli music, 2009

Start Price: $50 Sold for: $65