246-1162

לוט של שנות טובות וברכות חג של השרות הבולאי, שנות ה70-90

Lot of Shana Tova and holiday greeting cards, of the Philatelic Service, 1970's-90's

Start Price: $25