246-1167

גליון בולים ישראלי, לא גמר את כל תהליך ההדפסה

Press sheet of Israeli stamps, unfinished printing process

Start Price: $50