246-1178

מעטפה שנשלחה בדואר בעניין פתיחת מסילת חיפה-עפולה, 20.8.51 (השמחה היתה קצת מוקדמת)

Envelope sent by post, regarding the opening of the Haifa-Afula railway line, 20.8.51 (the joy was a little premature)

Start Price: $40 Sold for: $40