246-1400

עשרה צילומים, גודל גלויה כ"א סבלים ערבים בנמל יפו ועוד

Ten photographs, postcard size each, Arab burden bearers in Jaffa harbor and more

Start Price: $60 Sold for: $150