246-1404

אלבום צילומי משפחה, ארץ ישראל שנות ה40, כולל צילומים של מגויסים במלחמת השחרור ועוד

Family photo album, Eretz Israel, 1940's, including photographs of recruits in the war of independence and more

Start Price: $75 Sold for: $75