246-1405

תשעה צילומים, גודל גלויה כ"א תל יוסף 1935, בתים, הכרם וכו

Nine photographs, each postcard size, Tel Yosef 1935, houses, the vineyard etc.

Start Price: $50 Sold for: $50