246-1408

אלבום עם 58 צילומים, ירושלים תקופת המנדט הבריטי עד הקמת המדינה, כולל יום הולדתו של המלך, צילומים מהעיר העתיקה, מצעד צבא הוד מלכותו, יום העצמאות בירושלים ועוד, 1948

Album of 58 photographs, Jerusalem British Mandate period until the establishment of the state, including photographs of the king's birthday, the Old City, Parade of His Majesty's Armed Forces, Independence Day in Jerusalem and more, 1948

Start Price: $300